Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

lulka
Reposted fromzatora zatora viatacolatawysoko tacolatawysoko
lulka
0337 0c63 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viacappaque cappaque

September 11 2017

lulka
2528 2cc8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
lulka
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty

August 30 2017

lulka
8182 db1b
you will find your peace.
Reposted fromikari ikari viawiks wiks
lulka
7579 4b69 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawiks wiks
4122 7379

August 25 2017

lulka
4846 6909
Magda Dunaj
Reposted fromfiligranova filigranova viairmelin irmelin
lulka
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viaimchuckbasss imchuckbasss
lulka
Kiedy miła dziewczyna jest nadgorliwa i staje dla faceta na głowie (albo na rzęsach, albo wychodzi ze skóry) robi to dlatego, żwyobraża sobie, jak to on i ona będą się wzajemnie dopełniali. Tymczasem żeby iskra nie zgasła, lepiej czasem trzymać mężczyznę na lekki dystans, bo to ładuje jego baterie.
— Argov Sherry - Dlaczego mężczyźni kochają zołzy
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viacappaque cappaque

August 20 2017

7545 f221 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawiks wiks
lulka
- ...gdyby chciał pan zacząć od nowa...
- Wolę iść do przodu.
— Defenders
Reposted fromcontrolled controlled viacytaty cytaty

August 16 2017

lulka
2840 1a29 500
Reposted frombrudnazupa brudnazupa vianezavisan nezavisan
lulka
3315 e4b8
Reposted fromweheartit weheartit vianezavisan nezavisan
lulka
7489 9026
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
lulka
lulka
5029 0f6f
Reposted fromohshit ohshit viajesuismadeleine jesuismadeleine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl